Lecture on Biophilia in the Anthropocene by Artis professor Erik de Jong

Biophilia
Lecture by Erik de Jong, Artis Professor (in Dutch)
Friday 18 November, 15-17hrs at VU University Amsterdam, Main Building, room 1A-33

With a response by Tirza Brüggemann

erikdejongbiophilia

Erik de Jong holds the Artis Chair for Culture, Landscape and Nature at the University of Amsterdam. In his lecture he wonders whether we could use ‘biophilia’, a concept coined by the Harvard biologist Edward O. Wilson, to write a cultural history of the love of nature in the past four centuries.

Tirza Brüggemann is PhD student at Vrije Universiteit Amsterdam. Her project ‘Flashes of Understanding. Animal Poetry and Empathy’ is a literary/philosophical exploration of poetry’s capacity to arouse empathy with animals.

The lecture is in Dutch and open to everyone. Please register before 15 November using the form below.

‘Biophilia’:

‘Biophilia’ of ‘ liefde tot natuur’ doordringt alle lagen van de samenleving. De biophilia-hypothese werd ontwikkeld door Edward Wilson, Harvard bioloog. Hij beschouwt onze liefde voor natuur als het resultaat van een biologisch evolutieproces waarin onze verhouding tot onze omgeving  weerspiegeld wordt. Naast biologische factoren onderkent hij ook culturele, maar werkt deze eigenlijk niet uit.

Kunnen wij met Wilsons fascinerende hypothese als uitgangspunt een cultuurgeschiedenis van de liefde tot natuur in de afgelopen vier eeuwen schrijven? Het is een ambivalente liefde: voor  hond en kat, maar ook voor jagen. Hij ligt tussen bewondering, angst en intens gebruik, in een aantrekkingskracht tot landschap, van ruige wildernis tot verzorgde tuin. Affectie voor natuur voedt de naturalist, de wandelaar of  vegetariër, maar ook de  toerist en de sporter. Natuurliefde manifesteert zich in verdiepte studie, maar uit zich ook in verschillende vormen van lifestyle,  mode en andere toe-eigeningen.

En welke rol speelt ‘natuurliefde’ eigenlijk in andere culturen? Onze tijd kenmerkt zich door een complexe samenhang tussen natuur en cultuur, wereldwijd. Deze twee grootheden  zijn zelfs  het resultaat van ambivalente en omstreden processen geworden. Dat heeft een nieuw en globaal, tijdperk ingeluid: het Antropoceen.  Deze door de mens beheerste wereld stelt de dringende vraag  naar waar onze grenzen en mogelijkheden liggen. Wat blijft er over van onze natuurliefde? Wordt natuur cultuur?  Kan cultuur veranderen door bio-emancipatie? Welke rol kunnen diverse culturele tradities voor elkaar spelen en wat betekent dat voor onze opvattingen over natuur en cultuur?

Deze lezing wil  iets blootleggen van onze complexe verwevenheden met natuur om te kunnen komen tot besef van en toekomst voor ‘biophilia’ in ons antropocene tijdperk.

For more information and registration, see the Benelux Association for the Study of Arts, Culture and the Environment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: