Symposium: Watermanagement before 1800 (in Dutch)

Studiemiddag: veenontginningen en waterbeheer voor 1800

Nederland is ontstaan uit het moeras, althans Laag-Nederland. We zijn begonnen als ontginners van de grote venen in de kustvlakte, en de eeuwen daarna zakten we er langzaam in weg. Daarom moesten we dijken gaan bouwen en polderbesturen oprichten. Deze studiemiddag presenteert nieuwe onderzoeksresultaten over de eerste duizend jaar van dit proces, zowel vanuit de sciences als de klassieke historische wetenschappen.

Voor meer informatie, zie de site van CLUE+.

poster-petra-van-dam-studiedag-07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: