Water & the City Symposium, 23 March

Environmental Humanities Center Symposium Friday 23 March 2018, 14.00 – 17.00u Vrije Universiteit Amsterdam Main Building, room 12A-00 For catering reasons, please register using the form below. Climate change, increasing rainfall, sea level rise, and flood risk pose significant challenges for low-lying countries such as The Netherlands. Historically, Amsterdam has devised a number of strategies... Continue Reading →

Symposium: Watermanagement before 1800 (in Dutch)

Studiemiddag: veenontginningen en waterbeheer voor 1800 Nederland is ontstaan uit het moeras, althans Laag-Nederland. We zijn begonnen als ontginners van de grote venen in de kustvlakte, en de eeuwen daarna zakten we er langzaam in weg. Daarom moesten we dijken gaan bouwen en polderbesturen oprichten. Deze studiemiddag presenteert nieuwe onderzoeksresultaten over de eerste duizend jaar van dit proces,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑