Symposium: Watermanagement before 1800 (in Dutch)

Studiemiddag: veenontginningen en waterbeheer voor 1800 Nederland is ontstaan uit het moeras, althans Laag-Nederland. We zijn begonnen als ontginners van de grote venen in de kustvlakte, en de eeuwen daarna zakten we er langzaam in weg. Daarom moesten we dijken gaan bouwen en polderbesturen oprichten. Deze studiemiddag presenteert nieuwe onderzoeksresultaten over de eerste duizend jaar van dit proces,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑