Symposium: Watermanagement before 1800 (in Dutch)

Studiemiddag: veenontginningen en waterbeheer voor 1800 Nederland is ontstaan uit het moeras, althans Laag-Nederland. We zijn begonnen als ontginners van de grote venen in de kustvlakte, en de eeuwen daarna zakten we er langzaam in weg. Daarom moesten we dijken gaan bouwen en polderbesturen oprichten. Deze studiemiddag presenteert nieuwe onderzoeksresultaten over de eerste duizend jaar van dit proces,... Continue Reading →

Our Water Week

This is the week of ‘Our Water’ (Ons Water). The water lobby in the Netherlands has designated this week to organize activities to increase our awareness of water as an important theme in our society, as a threat (sea level rise, cluster showers), but also as an essential resource (drinking water). On Saturday evening a... Continue Reading →

An Amphibious Culture

Since one of the effects of climate change in our current era is an increase in flooding, Professor Petra van Dam has analyzed how the Dutch dealt with floods in the past. She reached the surprising conclusion that even though risk of flooding is on the increase today, our society is now less adapted to... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑